Human design je věda o rozlišování, která mapuje způsob, jakým je naprogramováno individuální vědomí. Jedná se o nejpreciznější sebepoznávací systém, jaký byl kdy vytvořen.

Na světě nebylo nikdy nic tak exaktního a logického, co by nás mohlo tak dobře zrentgenovat. Rozebrat a uchopit naši podstatu, jak zevnitř, tak i zvnějšku a nasměrovat nás tam, kam je to správné přesně pro nás, ať se to týká jakékoliv oblasti našeho života. Je to systém, který popisuje a ukazuje cestu k našemu osobnímu mistrovství. Human Design není o víře, není to nic spirituálního ani morálního, je to čistá mechanika. Je to věda o rozlišování. Mapuje náš prvotní otisk, který má zcela jedinečný potenciál. Pro každého člověka je přirozené něco jiného. To, co je přirozené pro mě, nemusí být přirozené pro tebe. Každému je od narození dáno, podle čeho se má v životě rozhodovat, kde má svojí vnitřní autoritu a jakou strategii má následovat.

Vizuálním a logickým způsobem do detailu popisuje mechaniku naší mysli, potažmo naší osobnosti a našeho těla. Doslova mapuje všechny naše vědomé a nevědomé části, náš genetický otisk a vrozené dispozice. Vysvětluje nám, jak funguje naše unikátní vnitřní vedení, kde jsme zranitelní a co je v nás stabilní, a tudíž se o to vždy můžeme opřít.

Existuje bezpočet kombinací a variací, které zachycují náš vnitřní energetický tok. Každá mapa je zcela jedinečná a počítá se, jak v momentu našeho narození, tak přibližně tři měsíce před naším narozením, kdy se vyvinula fyzická část mozku, tedy ještě když jsme byli v břiše naší matky. Tento výpočet je založen na vědě o neutrinu. Neutrina jsou malé částice, které mají hmotu a nesou informace, které určují náš jedinečný otisk.

Human Design se zajímá o naši jedinečnost a způsob, jak tuto jedinečnost posílit a osvobodit ji od podmínění, které přebíráme od svého okolí již od momentu narození a nánosu kolektivních vzorců, které nevědomě přebíráme dodnes. Tento systém nám může ukázat, proč se chováme tak, jak se chováme a proč děláme to, co děláme. Současně nám může sdělit, co dělat, abychom mohli co nejpřirozeněji vyjádřit vlastní potenciál.

Human Design je syntézou pokročilých novodobých věd jako jsou genetika, kvantová fyzika, biochemie, systém nervové výživy a starodávných věd jako jsou západní a východní astrologie, hinduistický systém čaker, kabala a I-ťing (Kniha proměn), které lidstvo zásadně ovlivnily.

Nevím, zda cítíte, jak hlubokou změnou procházíme, protože to jednoduše není jen o tom povrchně pomáhat lidem, aby ze sebe měli lepší pocit a žili lepší životy, ale o tom zjistit, co TEN život je.
Ra Uru Hu

Čtyři typy a centra

Čtyři základní typy podle mechaniky našeho vnitřního fungování.

GENERÁTOŘI: 70% populace

GENERÁTOŘI jsou energeticky silní jedinci. Jsou tady, aby se identifikovali s činností, kterou dělají a ne s tím, co si myslí. Mají schopnost vytvářet více a více energie tím, že milují práci, kterou dělají a nebo dělají to, co milují. Jsou to velcí tvůrci, kteří budují tento svět.

Síla, kterou jsou obdařeni, vychází z jejich definovaného sakrálního centra. Sakrální centrum(dolní část břicha) je motor na životní energii, vitalitu, energii na práci, plodnost a sex.

CESTA K MISTROVSTVÍ PRO GENERÁTORY vede přes jejich sakrální centrum, když si počkají na reakci, která z něj vychází a na zapojení se (anebo ne) do toho, co příchází do jejich aury. Jejich aura je otevřená, přijímající a objímající. Tím, že nejdříve počkají na správnou reakci, zapojí se ve správný čas do akce, nebo naopak nezapojí, dokáží Generátoři ocenit a uznat vlastní energii, a dovolit tak životu, aby jim sloužil a přinášel to, co skutečně potřebují.

Když následují svoji sakrální inteligenci, eliminují ve svém systému frustraci a dosahují uspokojení a potěšení. Zároveň, pokud Generátor iniciuje akci z mysli a není tam sakrální odezva ani dostatek energie a emocionální jasno, vytváří frustraci a udržuje si tak nadále pozici otroka ve světě.

Generátoři jsou tady od toho, aby se zajímali o sebe a poznali se. Naučili se respektovat svoji vlastní autoritu, oceňovali svoji energii, ztělesnili a rozšiřovali radost a byli v kontaktu se svým tělem. Nejsou tady, aby iniciovali akci z mysli, a vytvářeli a šířili tak vlastní frustraci.

Podle HD mechaniky Generátoři mohou být: Emocionální Generátor, Manifestující Generátor, Intuitivní Generátor, Emocionální Manifestující Generátor a Čistý Generátor. Pokud se chcete dozvědet více a dopodrobna o mechanice Vaší formy a osobnosti, doporučuji Vám osobní analýzu Vaší mapy.

MANIFESTOŘI: 8% populace

MANIFESTOŘI jsou jedinci, kteří uvádějí věci v pohyb. Jsou tady, aby iniciovali a jejich činy měly dopad na ostatní lidi a okolní svět. Spouštějí kreativní jiskru tím, co dělají a co říkají. Jejich hlas má vliv a jsou bleskově rychlí a dynamičtí ve své akci.

SVOBODA a NEZÁVISLOST jsou klíčová slova pro Manifestory. Když Manifestor není svobodný ve své akci a dovoluje ostatním, aby mu říkali, co má dělat a jak to má dělat, narůstá v něm vztek, a on se tak připravuje o svou sílu.

CESTA K MISTROVSTVÍ PRO MANIFESTORY je ta, že informují ostatní o svých činech a záměru dříve, než se pustí do akce. Potřebují vzít život do svých rukou. Jsou podmíněni, aby neinformovali, jelikož tím cítí, že svoji sílu zahazují. Tím pádem mívají obvykle problém informovat ostatní.

Manifestoři velmi dobře vědí, jaké to je, cítit se odmítnutý. Jejich aura funguje tak, aby odtlačovala věci ven. Pokud Manifestoři informují před tím, než jdou do akce, eliminují tak snadno odpor, se kterým se setkávají u druhých.

Strategie pro manifestující dítě je naučit se žádat o svolení dřív, než se pustí do činu. Když ale Manifestor vyroste, tak už žádné svolení nepotřebuje. Neměl by už nikoho o nic prosit, potřebuje jen oznámit, co má v plánu udělat. Ne ve smyslu: “Prosím, mohl bych udělat tohle...nebo, mohu se pustit do toho…”, ale spíš v duchu: “Mám v plánu udělat tohle…Budu dělat tohle…”

Manifestoři jsou tady, aby věděli na koho zaměří svůj vliv a jak. Jsou tady, aby ovlivňovali ostatní svojí energií a vzdělávali je, přirozeně ztělesňovali klid, nebáli se být odmítnutí, potkali a integrovali svůj vztek a užívali si být čas od času sami jako vlk.

Podle HD mechaniky Manifestoři mohou být: Emocionální Manifestor, Ego Manifestor a Intuitivní Manifestor. Pokud byste se chtěli dozvědet více a dopodrobna o mechanice Vaší formy a osobnosti, doporučuji Vám osobní analýzu Vaší mapy.

PROJEKTOŘI: 21 % populace

PROJEKTOŘI jsou tady aby četli, vedli a nasměrovali energii Generátorů. Projektoři rozpoznávájí sami sebe tím, že poznávájí druhé lidi. VZTAH je pro ně klíčovým slovem, jelikož jsou zde pro ostatní. Jejich aura upoutává pozornost, je pronikavá a zaměřená na druhého. Projektoři mají vrozené schopnosti ke studiu, k organizaci a pochopení jakéhokoliv systému.

CESTA K MISTROVSTVÍ PRO PROJEKTORA je cestou pozorování, naslouchání a čtení energií ostatních lidí, zatímco čeká, aby byl rozpoznaný pro svůj specifický potenciál. To, že si počkají na spravné pozvání, přináší Projektorům pocit úspěchu a zbavuje je pocitu zahořklosti z toho, že nebyli rozpoznáni ostatními.

Projektoři nejsou stvořeni k tomu, aby generovali energii a manifestovali svoje záměry. Jsou to ne-energetické typy, které snadno vyčerpají svoji energii, pokud soustavně a tvrdě pracují dělší dobu. Mají si být vědomi energie a ne se identifikovat s energií ostatních, jinak mohou být těžko rozpoznáni pro své dary a talenty. Místo, aby vynakládali velkou snahu a srovnávali se s energetickými typy tím, že tvrdě pracují a podávají nevyžádané rady, měli by se uvolnit, soustředit se na studium a aktivně čekat tím, že pozorují život, jeho principy a magii.

Projektoři mají mimořádný dar číst energie a vědět, jak je nasměrovat pro dobro celého lidstva.

Podle HD mechaniky Projektoři mohou být: Emocionální Projektor, Intuitivní Projektor, Ego Projektor, Sebe Projektující Projektor a Mentální Projektor. Pokud byste se chtěli dozvědet více a dopodrobna o mechanice Vaší formy a osobnosti, doporučuji Vám osobní analýzu Vaší mapy.

REFLEKTOŘI: 1% populace

REFLEKTOŘI jsou velmi vzácní jedinci. Nemají stálou energii ani v jednom z center v jejich mapě, jsou úplně otevření.
Reflektoři jsou zaměřeni na celek, na My, ne Já nebo Ty. Reflektují vědomí dané skupiny, prostředí a místa, kde se zrovna nachází. Jsou jako zrcadlo.

Jejich aura je odolná jako teflon a reflektuje ostatní aury. Na každodenní úrovni jsou pod vlivem planetárních programů a tranzitů mnohem výrazněji, než ostatní typy. Energie, které přichází skrze planetární tranzity a změny v prostředí nabírají a reflektují nazpátek.

CESTA K MISTROVSTVÍ PRO REFLEKTORY je uvidět na každodenním životě a v lidech vždy něco zajímavého a vyjímečného, co je může překvapit. Klíčové slovo pro Reflektory je MÍSTO. Pokud jsou Reflektoři na místě, které se jim líbí, mají pak možnost potkat ty správné lidi a být ve správné skupině.

Reflektoři jsou lunární bytosti, které jsou pod přímým vlivem měsíce. Vždy až po 28 dnech, po ukončení jednoho měsíčního cyklu, mohou dosáhnout větší jasnosti a udělat některá ze zákládních rozhodnutí ve svém životě (např. týkající se vztahu, práce, stěhování se…).

Reflektoři jsou tady, aby rozpoznávali to, co je zajímavé a odlišné. Nejsou tady, aby byli znuděni životem a zahlceni emocemi a energií. Jsou zde, aby se stali moudrými a objektivními pozorovateli neustálé změny.

Pokud byste se chtěli dozvědet více a dopodrobna o mechanice Vaší formy a osobnosti, doporučuji Vám osobní analýzu Vaší mapy.

Human Design systém je věda o rozlišování

Otevřená centra

V otevřených centrech energie neoperuje fixně, je neustále proměnlivá. Je to energie, která přichází zvenčí, na nějakou dobu v otevřených centrech umocňuje svoje působení a pak zase odchází. Identifikace s energií, která přichází zvenčí skrze otevřená centra vytváří a posiluje něco co nejsme, NEPRAVÉ JÁ.

Plná centra

V plných centrech je energie stálá a pevná, operuje fixně dvacet čtyři hodin denně. Je to energie, na kterou se můžeme vždy spolehnout a která vychází z nás. Je to energie našeho PRAVÉHO JÁ.

Analýza mapy a sezení s Dubravkou Radonjić

Každý design je jedinečný a dokonalý. Všechny mechanické principy spojené s Vaším designem jsou stejně neosobní jako gravitace a mohou fungovat ve Váš prospěch, nebo Vám komplikovat život.

Mechanika Vašeho designu bude fungovat správně jen tehdy, budete-li respektovat svoji vnitřní autoritu a následovat svoji strategii. V opačném případě to bude jen spousta neuvěřitelných informací, které Vám sice přinesou úlevu a budete se s nimi moci pochlubit v kavárně, ale nebudou integrovány do Vašeho systému. Je to právě poznání Vašeho vnitřního vedení a experimentování s Vaší strategií, co změní frekvenci Vašeho těla a přináší skutečnou změnu do Vašeho života.

Human Design je jako virus, je nesmírně lákavý, dostane se Vám hluboce pod kůži, protože podává pravdivé informace. Jsou to informace o situacích a vzorcích, které v životě zažíváte a hluboce znáte a také informace o genetice a mechanice Vašeho těla, kterých si nejste vědomi a které podprahově řídí Váš život.

Individuální výklad Vám vezme dech svojí pravdivostí. Dokážete ho s lehkostí přijmout, protože pochopíte souvislosti, proč se Vám určité věci v životě dějí a k odevzdání dojde přirozeně, což je ze všeho v životě to největší umění.

Dozvíte se, které energie jsou Vaše vlastní, jak je kultivovat a s čím se v sobě synchronizovat, abyste mohli vyjádřit a žít svůj potenciál. Souběžně se dozvíte, jaké vlivy přebíráte od okolí, s čím se od dětství identifikujete a proč žijete něco, co nejste, co Vám nepatří a patřit nikdy nebude.

Ale i to, co Vám nepatří, má své místo ve Vašem vývoji. Můžete o tom vědět hodně a zužitkovat to ke svému prospěchu, ale není potřeba to žít slepě jako přesvědčení o sobě a tím si narušovat křehkou rovnováhu.

Dubravka Radonjić

Dubravka Radonjić


Vždy důvěřuj sám sobě,
ale nikdy nevěř tomu, co si o sobě myslíš a užívej si paradox.

D. R.

S Human Designem jsem se potkala v roce 2007 a od té doby ho studuji, procházím vlastním procesem a experimentuji s rozhodováním se podle svojí strategie a autority. Dnes jsem v roli profesionální Human Design Analytik.

Moji učitelé z oblasti Human Designu byli a jsou: Ra Uru Hu(člověk, který před třiceti lety uskutečnil Human Design), Alokanand Diaz(Your Own Authority), Genoa Bliven(Human Design America).

Podle HD mechaniky jsem Intuitivní šokující Generátor, který prochází cykly zrání skrze pokusy a omyly, zkoumá to, co funguje a nefunguje, vyvíjí pevnou základnu, vlastní autoritu, o kterou se může opřít. Jsem tady, abych se realizovala skrze vztahy a uvedla v pohyb “spirit” těch, se kterými se hlouběji potkám. Posílila je, aby nejdříve následovali sami sebe a nebyli zavíslí na jiné autoritě, než je jejich vlastní.

V Praze žiji od roku 1999. Vystudovala jsem filmovou režii a natočila několik krátkých filmů. Některé z těchto filmů vyhrály cenu na prestižním filmovém festivalu. Od roku 2008 učím v Praze projevování se skrze tanec, vyvíjení abstraktní komunikace a prohlubování vědomí těla.

Služby

INDIVIDUÁLNÍ VÝKLAD: 90 - 120min.

Obnáší podrobný rozbor Vašeho celkového vnitřního nastavení.

 • jak a podle čeho se rozhodovat, kde je Vaše autorita a jaká je její strategie
 • jak funguje mechanika Vašeho těla a Vaší mysli a její vzajemné ovlivňování
 • kde jsou Vaše silné stránky, jak s nimi nakládat a zdravě je žít
 • co Vás ovlivňuje, kde jste zranitelní a co dělat s energií, kterou přebíráte od okolí
 • jak udržet zdravé nastavení Vašeho fyzického těla a čemu se vyvarovat, aby se v něm nehromadil stres a nevytvářela nerovnováha, která vede ke vzniku nemoci
 • psychologie Vaší osobnosti a její potenciál
 • osvobození osobnosti od kolektivniho způsobu přemýšlení, posílení Vaší jedinečnosti
 • jak vytvořit laskyplný a zdravý vztah k vlastní mysli, práce s potenciálem a iluzemi Vaší konkrétní mysli
 • praktické rady do života vycházející z Vaší konkrétní mapy, týkající se zdraví, práce, partnerství, bydlení a osobního vývoje


PARTNERSKÝ VÝKLAD: 90min.

Slouží k lepšímu vzájemnému pochopení a propojení.

 • dozvíte se, co každý z Vás přináší do vztahu
 • kde se vzájemně ovlivňujete
 • co máte společného
 • v čem se doplňujete
 • jak si zachovat svoji individualitu ve vztahu, jak se vzájemně posílit a prohloubit intimitu
 • jak spolupracovat, pokud jde o pracovní vztahy

Doporučuji, aby partneři před společným výkladem absolvovali každý svůj vlastní individuální výklad.


DALŠÍ INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ A KOUČOVÁNÍ: 90min.

Následující další sezení jsou zaměřena na posílení Vaší jedinečnosti a jejího potenciálu a na hledání řešení pro konkrétní problém z Vašeho života za pomoci Vašeho designu.


INDIVIDUÁLNÍ VÝKLAD PRO DĚTI A STUDENTY


Kontakt